1986 yılında inşaat sektöründe faaliyetine başlayan İLCİ İNŞAAT A.Ş.geçen bu zaman içerisinde büyümesini aynı hızla devam ettirmekle beraber, daha birçok sektörde güvenilir ve saygın firmalarından biri olarak ülkemizin yeniden yapılanması sürecinde üzerine düşen sorumluluğun ciddiyeti ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  • Müşteri şartnamelerine, standartlara, kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uyarak alt yapı ve üst yapı imalatlarını gerçekleştirmek,
  • İmalatlarımızı idame ettirirken havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmeyi önlemek,
  • Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak,
  • İnsan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, imalat sunduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına,  halkımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır.
  • Etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen yönetim sistemimizle alt yapı ve üst yapı imalat faaliyetlerinde her zaman aranılan bir şirket olmak hedefimizdir.