Çiftliğimiz 1942-1943 yıllarında zirai kombinalar bünyesinde 24.010 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. Daha sonra bu arazinin 7.635 da bölge halkına dağıtılmış ve geri kalan 16.375 da arazi Devlet Üretme Çiftliği bünyesinde kalmıştır. Daha sonra kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)  bünyesine alınıp, tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülmüştür. Çiçekdağı Tarım İşletmesi 24.12.2004 tarihinde yine tarımsal faaliyete bulunmak üzere 30 yıllığına kiralanmıştır. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin daha da hissedileceği dünyamızda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi ve teknolojiye dayalı tarımsal işletmelerin öneminin gitgide arttığı çağımızda hayvansal ve bitkisel üretimde modern teknolojileri kullanarak ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir işletmecilik sistemini hayata geçirerek bölge çiftçilerine öncülük yapmak, onlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek  ve  ülke ekonomisine katma değeri yüksek ürünler üretmek amaçlanmaktadır.